Beleidsregels bijzondere bijstand 2018

       

Middelburg, 1 december 2017

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg.

Onderwerp: Beleidsregels bijzondere bijstand 2018Geacht College,

Geacht College,

U heeft ons gevraagd een advies te geven over de “Beleidsregels bijzondere bijstand 2018 Middelburg”.

Wij hebben begrip voor de ontstane situatie, waarin u kiest voor het voortzetten van de oude regeling in geactualiseerde vorm. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft daarom een positief advies over de invoering van deze beleidsregels.

In een aantal vergadersessies zijn, proactief, nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand met de adviesraden besproken. De ASD dringt er op aan om deze vernieuwde beleidsregels zo snel mogelijk in te voeren.

 

Hoogachtend,

A. de Jong                                             B.J. van Dijk

Voorzitter                                           Secretaris

1 Response

  1. De ouderen moeten langer zelfstandig blijven en dat kan met de juiste adequate zorg! Veel ouderen krijgen vaak het advies wat meer te gaan bewegen maar ook genoeg ouderen ontbreekt het geld om met combitax regelmatig naar sportschool of zwembad te gaan. De jongeren mogen dan de toekomst hebben maar kosten minder geld als we de benodigde hulp krijgen. Hoe denkt U daarover?

Laat een reactie achter