advies Voorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.

       

Middelburg, 5 januari 2018

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.

Onderwerp: Voorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.

 

Geacht college,

U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over het  “collegevoorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds”.
Wij vinden het een positief voorstel om deze inkomensgrens gelijk te trekken met de inkomensgrens gekozen in het armoedebeleid.
Wij brengen dan ook een positief advies uit over het voorstel.

Hoogachtend,

A. de Jong                              B.J. van Dijk

Voorzitter                                     Secretaris

Nog geen reacties

Laat een reactie achter