Advies Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs

Middelburg, 12 juli 2017

 

Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg

Onderwerp: verordening Fonds cultuur, sport en onderwijs

Geacht College,

 

U heeft ons gevraagd een advies te geven over de Verordening Fonds cultuur, sport en onderwijs Middelburg

 

In een eerder gegeven advies over dit onderwerp hebben wij aangegeven dat wij het jammer vonden dat er geen overgangsregeling was opgenomen.

De Adviesraad Sociaal Domein Middelburg(ASD) is verheugd over het feit dat deze overgangsregeling nu wel in de verordening is opgenomen.

Ook de éénmalige verhoging van de bijdrage voor een kind dat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat heeft onze instemming.

 

Wij geven gaarne een positief advies voor deze verordening.

 

In een aantal vergadersessies zijn, proactief, diverse zaken omtrent het armoedebeleid aan de orde geweest en de ASD is zeer te spreken over de aanpak en over de wijze waarop de desbetreffende ambtenaar het proces heeft begeleid.

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

Nog geen reacties

Laat een reactie achter