Agenda 14 maart 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 14 maart  2017

Stadskantoor 19:30- ?? uur

 

 

 1. Opening

 

 1. Notulen
  1. Inhoudelijk en redactioneel
  2. Actiepunten en besluitenlijst

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Cliëntenondersteuning
  2. Porthos (zie ook 4.d.)
  3. Kinderopvang SMI

 

 1. Terugblik
  1. Raad van Inspiratie
  2. Doelgroepenvervoer
  3. Informatiebijeenkomst Jeugdhulp Zeeland
  4. Porthos / Vinger aan de Pols

 

 1. Uitnodigingen
  1. Evaluatie Passend Onderwijs Walcheren
  2. Cursus Participatiewet dd 29 maart 2017 in Goes (75 euro)

 

 1. Welzijnsvisie gemeente Middelburg toelichting door Marleen

 

 1. Afstemming Procedures
  1. Maken van adviezen
  2. Werkwijze werkgroepen
  3. Afhandeling emails
  4. Stand van zaken adviezen

 

 1. Uit de werkgroepen

 

 1. Hoe is de vergadering verlopen ?

 

 1. Rondvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog geen reacties

Laat een reactie achter