Agenda 13 februari 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 13 februari

Het Palet, 19.30 – 21.45 uur Mediatheek

1. Opening

2. vaststelling Agenda

3. Actiepunten en besluitenlijst

4. Lopende adviezen/zaken
a. Porthos/Vinger aan de pols (Aat)
b. Hulpmiddelen (Adri)
c. Beleidskader regiovisie BW-MO-VO (Adri en Geerard)

5. Mededelingen en ingekomen stukken
a. de gesprekken van/met de voorzitter

6. Terugblik
a. Bestuurlijk en WOW – overleg

7. Agendanotitie Bestuurlijk Overleg

8. Agendanotitie contactambtenaar

9. Hoe krijgen we een betere vergadering

10. Indeling werkgroepen

11. Hoe is de vergadering verlopen ?

12. Rondvraag

 

Nog geen reacties

Laat een reactie achter