Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Inkoop Begeleiding

Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.     Onderwerp: Advies Inkoop begeleiding (inkoop dagbesteding en ambulante ondersteuning)     Aagtekerke, 24 februari 2016.   Geacht college,     In de adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen is gesproken over de stukken betreffende het inkoopbeleid. Vanuit de verschillende…
Lees verder

Ongevraagd Advies Stapelingkosten

ondertekend ongevraagd advies stapelingkosten (def) [695218]     Middelburg,15-02—2016     College van Burgemeester en Wethouders van Middelburg     Onderwerp: ongevraagd advies stapelingskosten eigen bijdrage     Geacht College,   Naar aanleiding van het onderzoek dat momenteel plaatsvindt in de gemeente Middelburg naar de stapeling van kosten en waarvan de uitkomsten slechts een eerste…
Lees verder

Gevraagd Advies beleidsregels Wmo & jeugdzorg

Vlissingen, 10 februari 2016. Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Geacht college, In de drie Walcherse gemeenten is gekozen voor de werkwijze om de Walcherse Wmo-adviesraden vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Onze adviezen en…
Lees verder