Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Gevraagd advies inzake Beschermd Wonen

  Middelburg, 25 juli 2016 Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: gevraagd advies “Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016” Geacht college, U heeft ons gevraagd een advies te geven over “Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016”. De beleidsregels over Beschermd Wonen, zoals we die nu hebben…
Lees verder

advies VN-verdrag voor mensen met een beperking

Middelburg, 9-07-2016 Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp : Wat betekent het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking voor gemeenten? Geacht college, De Wmo -adviesraden Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg informeren u, op uw verzoek, ten aanzien van bovengenoemd…
Lees verder