Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

advies VN-verdrag voor mensen met een beperking

Middelburg, 9-07-2016 Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp : Wat betekent het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking voor gemeenten? Geacht college, De Wmo -adviesraden Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg informeren u, op uw verzoek, ten aanzien van bovengenoemd…
Lees verder

Inkoop Begeleiding

Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.     Onderwerp: Advies Inkoop begeleiding (inkoop dagbesteding en ambulante ondersteuning)     Aagtekerke, 24 februari 2016.   Geacht college,     In de adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen is gesproken over de stukken betreffende het inkoopbeleid. Vanuit de verschillende…
Lees verder