Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Advies intrekking Verordening Kinderopvang

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg   Onderwerp: Advies intrekking Verordening Kinderopvang   Middelburg, 3 februari 2016   Geacht college,   De  Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) heeft met  belangstelling kennis genomen van het voornemen om de verordening Wet Kinderopvang per 1-7-2016 in te trekken en de sociaal medische indicatie…
Lees verder

Advies Porthos

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg   Onderwerp: Ongevraagd advies Porthos, betreffende de voortgang en evaluatie van Porthos   Middelburg, 22 januari 2016   Geacht college,   Het afgelopen jaar is er een aantal gesprekken gevoerd met de wethouders van de drie Walcherse gemeenten en de manager van Porthos, inzake…
Lees verder