Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Advies inzake de vitale revolutie

  Middelburg, 22 maart 2017         Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.   Onderwerp: Projectplan De Vitale Revolutie   Geacht College,   U heeft ons gevraagd een advies te geven over het Projectplan de Vitale Revolutie.     Na een presentatie en na de stukken gelezen te…
Lees verder

Advies Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Middelburg, 16-6-2017 Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: advies naar aanleiding van de evaluatie 'beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren.     Geacht College,   Van de adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen zijn enkele leden betrokken geweest bij de conceptnotitie "Beleid en…
Lees verder

Gevraagd advies verhoging inkomensgrens CZG

Middelburg, 21 maart 2017   Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.                                                                                                                             Onderwerp: verhogen inkomensgrens collectieve zorgverzekering gemeenten   Geacht College,  U heeft ons gevraagd een advies te geven over de verhoging inkomensgrens collectieve zorgverzekering gemeenten.   In ons eerder gegeven advies over de evaluatie armoedebeleid hebben wij een aantal…
Lees verder

Gevraagd Advies beleid Asielzoekers met verblijfsvergunning

        Middelburg, 21 december 2016 Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg. Onderwerp: Beleid asielzoekers met verblijfsvergunning Geacht College, U heeft ons gevraagd een advies te geven over het “Beleid asielzoekers met verblijfsvergunning”.Zoals u bekend, door twee eerdere brieven van ons over dit onderwerp, verdient deze adviesvraag geen schoonheidsprijs. Nu de…
Lees verder