Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Gevraagd advies Kinderopvang op sociaal medische indicatie

Middelburg, 13 september 2017 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie   Geacht College,     U heeft ons gevraagd een advies te geven over de "Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie".   Wij hebben enkele vragen en opmerkingen over genoemde verordening:   Artikel…
Lees verder