Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Gevraagd advies Kinderopvang op sociaal medische indicatie

Middelburg, 13 september 2017 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie   Geacht College,     U heeft ons gevraagd een advies te geven over de "Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie".   Wij hebben enkele vragen en opmerkingen over genoemde verordening:   Artikel…
Lees verder

Advies hervorming uitvoering Jeugdwet en Wmo (Porthos)

Middelburg, 4 september 2017 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Middelburg   Betr. advies inzake Porthos   Geacht College, De Adviesraad Sociaal Domein gaat bij deze graag in op het verzoek om advies uit te brengen over de door u uitgezette en verder uit te werken koers met betrekking tot de voortzetting van…
Lees verder

Advies Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs

Middelburg, 12 juli 2017   Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg Onderwerp: verordening Fonds cultuur, sport en onderwijs Geacht College,   U heeft ons gevraagd een advies te geven over de Verordening Fonds cultuur, sport en onderwijs Middelburg   In een eerder gegeven advies over dit onderwerp hebben wij aangegeven…
Lees verder

Advies inzake de vitale revolutie

  Middelburg, 22 maart 2017         Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.   Onderwerp: Projectplan De Vitale Revolutie   Geacht College,   U heeft ons gevraagd een advies te geven over het Projectplan de Vitale Revolutie.     Na een presentatie en na de stukken gelezen te…
Lees verder