Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Gevraagd Advies Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang

14 februari 2018 Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp:  Advies van de WMO adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Middelburg omtrent de Regiovisie: de Uitgangspunten en het Beleidskader vanaf 2018 voor de opgaven ter voorbereiding op de toekomstige inrichting…
Lees verder

advies Voorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.

        Middelburg, 5 januari 2018   Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Voorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.   Geacht college, U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over het  “collegevoorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds”. Wij vinden het een positief voorstel om deze inkomensgrens gelijk…
Lees verder

Advies Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021

Middelburg, 16 december 2017. Aan het  College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Gevraagd advies Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021 voor Walcheren. Geachte college. U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over de Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021. Bij deze treft u het advies aan. Voor Vlissingen en Middelburg (Veere is eerder geïnformeerd) moet worden…
Lees verder

Beleidsregels bijzondere bijstand 2018

        Middelburg, 1 december 2017 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Beleidsregels bijzondere bijstand 2018Geacht College, Geacht College, U heeft ons gevraagd een advies te geven over de “Beleidsregels bijzondere bijstand 2018 Middelburg”. Wij hebben begrip voor de ontstane situatie, waarin u kiest voor het voortzetten van de oude…
Lees verder