Category Archives: Uitgebrachte adviezen

De ASD brengt gevraag en ongevraagd advies uit aan het College van B & W

Advies Evaluatie beleidsplan integrale schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020

Middelburg, 25 mei 2018. Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: Gevraagd advies “Evaluatie beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020” Geacht college, Op 7 mei 2018 hebben wij als adviesraden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen een constructief gesprek gehad met de beleidsmedewerkers van de gemeente Vlissingen…
Lees verder

Gevraagd Advies Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang

14 februari 2018 Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp:  Advies van de WMO adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Middelburg omtrent de Regiovisie: de Uitgangspunten en het Beleidskader vanaf 2018 voor de opgaven ter voorbereiding op de toekomstige inrichting…
Lees verder

advies Voorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.

        Middelburg, 5 januari 2018   Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Voorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.   Geacht college, U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over het  “collegevoorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds”. Wij vinden het een positief voorstel om deze inkomensgrens gelijk…
Lees verder

Advies Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021

Middelburg, 16 december 2017. Aan het  College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Gevraagd advies Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021 voor Walcheren. Geachte college. U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over de Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021. Bij deze treft u het advies aan. Voor Vlissingen en Middelburg (Veere is eerder geïnformeerd) moet worden…
Lees verder