Category Archives: Overige

Agenda 14 maart 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 14 maart  2017 Stadskantoor 19:30- ?? uur     Opening   Notulen Inhoudelijk en redactioneel Actiepunten en besluitenlijst   Mededelingen en ingekomen stukken Cliëntenondersteuning Porthos (zie ook 4.d.) Kinderopvang SMI   Terugblik Raad van Inspiratie Doelgroepenvervoer Informatiebijeenkomst Jeugdhulp Zeeland Porthos / Vinger aan de Pols   Uitnodigingen Evaluatie Passend…
Lees verder

Advies nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016

Vlissingen, 15 september 2016 Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp :  Advies nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016 Geacht College, U heeft ons gevraagd een advies te geven over de “Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016” Nadat de leden van de werkgroep Beschermd Wonen zich grondig…
Lees verder

Het betrekken van de adviesraden bij het beleid binnen het sociaal domein

Aan: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg Vlissingen, Veere, Middelburg,  augustus 2016   Onderwerp: het betrekken van de adviesraden bij het beleid binnen het sociaal domein   Geachte colleges,   Naar aanleiding van uw recente adviesaanvraag m.b.t. het beleidsplan integrale schuldhulpverlening vragen wij uw dringende aandacht voor het…
Lees verder

Agenda 14 juni 2016

  Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 14 juni 2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur     Opening Deskundigheidsbevordering : Door Martijn van Poecke Notulen vorige vergadering Redactioneel Inhoudelijk Actiepuntenlijst Besluitenlijst Terugblik Evaluatie project beleidsmatige samenwerking Ontmoeting met SCW Mededelingen Uitkomst gesprek met kandidaat ASD van aandachtsvelden naar werkgroepen Positionering ADS SCW Uit de…
Lees verder