Category Archives: Overige

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg, gevraagd en ongevraagd, over de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de maatschappelijke zorg. De gemeenten Vlissingen en Veere hebben eveneens een adviesraad. De drie adviesraden werken samen voor de onderwerpen die door de Walcherse gemeenten gezamenlijk worden aangepakt. De aandachtsvelden…
Lees verder

Agenda 14 maart 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 14 maart  2017 Stadskantoor 19:30- ?? uur     Opening   Notulen Inhoudelijk en redactioneel Actiepunten en besluitenlijst   Mededelingen en ingekomen stukken Cliëntenondersteuning Porthos (zie ook 4.d.) Kinderopvang SMI   Terugblik Raad van Inspiratie Doelgroepenvervoer Informatiebijeenkomst Jeugdhulp Zeeland Porthos / Vinger aan de Pols   Uitnodigingen Evaluatie Passend…
Lees verder

Advies nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016

Vlissingen, 15 september 2016 Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp :  Advies nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016 Geacht College, U heeft ons gevraagd een advies te geven over de “Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen 2016” Nadat de leden van de werkgroep Beschermd Wonen zich grondig…
Lees verder