Category Archives: Agenda

Agenda 10 mei

  Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 10 mei  2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur     Opening     Deskundigheidsbevordering : Presentatie door de heer van den Buuse     Notulen vorige vergadering Redactioneel Inhoudelijk Actiepuntenlijst Besluitenlijst   Adviesaanvraag eigen bijdrage en bijzondere bijstand   Voorlopig voorstel eigen bijdrage arbeidsmatige dagbesteding   Jaarverslag…
Lees verder

Agenda 12 april

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 april 2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur   Opening     Deskundigheidsbevordering : Porthos door Judith van Biemen Notulen vorige vergadering Redactioneel Inhoudelijk Actiepuntenlijst Besluitenlijst   Mededelingen en terugblik Bestuurlijk Overleg WOW- overleg Uitnodiging Porthos GVVP Jaaroverzicht meldpunt veranderingen zorg Uitnodiging Regionale Commissie Walcherse zaken op 20…
Lees verder

Agenda 8 maart 2016

  Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 8 maart 2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur     Opening Officiële benoeming Ka Struijk als lid van de ASD Gesprek met Judith de Jong   Notulen vorige vergadering Redactioneel Inhoudelijk Actiepuntenlijst Besluitenlijst   Mededelingen en terugblik Terugblik op beschermd wonen Verdiepingsdag PGB   Planning Beleidsmatige Samenwerking…
Lees verder

Agenda ASD 9 februari 2016

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 9 februari  2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur     Opening   Notulen vorige vergadering   Toelichting benoeming leden door Saskia Szarafinski   Ingekomen stukken Definitief advies Porthos Definitief advies Mantelzorgwaardering (ingetrokken) Inzet onafhankelijke cliëntenondersteuning 2 emails van SCW Uitnodiging Verdiepingsdag Adviesaanvraag Kinderopvang Betaling Jongerendenktank Inkoop begeleiding Uitnodiging…
Lees verder