Category Archives: Agenda

Agenda ASD vergadering 10 oktober 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 10 oktober 2017 Het Palet, mediatheek 19:30- ?? uur 1. Opening 2. Beschermd Wonen door .... 3. Vaststelling Agenda 4. Actiepunten en besluitenlijst 5.  Lopende adviezen: a. Porthos/Vinger aan de pols b. Armoedebeleid (Rudi en Bart) c. Lokaal Gezondheidsbeleid Walcheren (Ka en Leanne) d. Conservering Stationsbrug (Adri) 6. Mededelingen…
Lees verder

Agenda ASD vergadering 12 september 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 september 2017 Het Palet, kleine zaal 19:30- ?? uur    1. Opening 2. Vrijwilligersvergoeding door de heer Le Roy. 3. Vaststelling Agenda 4. Notitie voorzitter 5.  Actiepunten en besluitenlijst 6. Mededelingen en ingekomen stukken Porthos/vinger aan de pols (notitie en werkwijze) 7. Terugblik A werkgroep Huishoudelijke hulp B.…
Lees verder

Agenda 13 juni 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 13 juni 2017 Het Palet, kleine zaal 19:30- ?? uur     Opening   Voorstel om notuleren af te schaffen en te volstaan met actiepunten en besluitenlijst.   Notulen Inhoudelijk en redactioneel Actiepunten en besluitenlijst   Mededelingen en ingekomen stukken Porthos/vinger aan de pols Kinderopvang SMI Startnotitie Toegankelijkheidsagenda Cliëntenondersteuning…
Lees verder