Category Archives: Agenda

Agenda 12 december 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 december  2017 Het Palet, 14.00 – 16.30 uur  1. Opening 2.  Vaststelling Agenda 3. Actiepunten en besluitenlijst 4. Lopende adviezen/zaken: Porthos/Vinger aan de pols Lokaal Gezondheidsbeleid Walcheren (Ka en Leanne) Specialistische Jeugdhulp Zeeland Hulpmiddelen (Adri) Beleidskader regiovisie BW-MO-VO (Adri) Beleidsregels bijzondere bijstand 2018 (Rudi en Bart) Nota Volksgezondheid…
Lees verder

Agenda ASD vergadering 10 oktober 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 10 oktober 2017 Het Palet, mediatheek 19:30- ?? uur 1. Opening 2. Beschermd Wonen door .... 3. Vaststelling Agenda 4. Actiepunten en besluitenlijst 5.  Lopende adviezen: a. Porthos/Vinger aan de pols b. Armoedebeleid (Rudi en Bart) c. Lokaal Gezondheidsbeleid Walcheren (Ka en Leanne) d. Conservering Stationsbrug (Adri) 6. Mededelingen…
Lees verder

Agenda ASD vergadering 12 september 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 september 2017 Het Palet, kleine zaal 19:30- ?? uur    1. Opening 2. Vrijwilligersvergoeding door de heer Le Roy. 3. Vaststelling Agenda 4. Notitie voorzitter 5.  Actiepunten en besluitenlijst 6. Mededelingen en ingekomen stukken Porthos/vinger aan de pols (notitie en werkwijze) 7. Terugblik A werkgroep Huishoudelijke hulp B.…
Lees verder