Nieuws

AGENDA 11 SEPTEMBER 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 11 september 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal     Opening   Kennismaking met wethouder Cees Lodder en onze notuliste Julia Roskam   Vaststellen agenda   Bespreekpunten met wethouder: a. Belastingkwestie Porthos c. Structureel overleg   Notulen vorige vergadering   Ongevraagd advies onafhankelijke cliëntenondersteuning ?  …
Lees verder

Advies Evaluatie beleidsplan integrale schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020

Middelburg, 25 mei 2018. Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: Gevraagd advies “Evaluatie beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020” Geacht college, Op 7 mei 2018 hebben wij als adviesraden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen een constructief gesprek gehad met de beleidsmedewerkers van de gemeente Vlissingen…
Lees verder

Agenda 10 april 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 10 april 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal 1. Opening 2. Passend Onderwijs door Tim Roeb 3. Actiepunten en besluitenlijst 4. Mededelingen a. Voortgang Porthos/vinger aan de Pols b. Afdelingsplannen c. Inkoop Hulpmiddelen (Adri) 5. Vaststellen werkgroepen en trekkers (Aat) 6. Verplaatsing juni vergadering naar 5…
Lees verder