Nieuws

Agenda ASD vergadering 12 september 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 12 september 2017 Het Palet, kleine zaal 19:30- ?? uur    1. Opening 2. Vrijwilligersvergoeding door de heer Le Roy. 3. Vaststelling Agenda 4. Notitie voorzitter 5.  Actiepunten en besluitenlijst 6. Mededelingen en ingekomen stukken Porthos/vinger aan de pols (notitie en werkwijze) 7. Terugblik A werkgroep Huishoudelijke hulp B.…
Lees verder

Advies hervorming uitvoering Jeugdwet en Wmo (Porthos)

Middelburg, 4 september 2017 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Middelburg   Betr. advies inzake Porthos   Geacht College, De Adviesraad Sociaal Domein gaat bij deze graag in op het verzoek om advies uit te brengen over de door u uitgezette en verder uit te werken koers met betrekking tot de voortzetting van…
Lees verder

Jaarverslag 2016

  Jaarverslag 2016   Voorwoord Op 1 januari 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was een gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten. Wmo-Adviesraad en Seniorenraad gingen in de ASD op. De raad adviseert gevraagd…
Lees verder

Advies Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs

Middelburg, 12 juli 2017   Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg Onderwerp: verordening Fonds cultuur, sport en onderwijs Geacht College,   U heeft ons gevraagd een advies te geven over de Verordening Fonds cultuur, sport en onderwijs Middelburg   In een eerder gegeven advies over dit onderwerp hebben wij aangegeven…
Lees verder