Nieuws

Ongevraagd advies omtrent de evaluatie van het klantproces op Walcheren (Porthos)

Middelburg/Veere/Vlissingen, januari 2018. Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: Ongevraagd advies van de WMO-adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van Middelburg omtrent de Evaluatie van het klantproces binnen het sociaal domein op Walcheren. Geachte colleges, Nu de voorstellen om te komen tot…
Lees verder

Jaarverslag 2017

 Jaarverslag 2017  Het voorwoord Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was een gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. De WMO-raad en de Seniorenraad gingen in de ASD op. De ASD adviseert gevraagd en…
Lees verder

advies Voorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.

        Middelburg, 5 januari 2018   Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Voorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.   Geacht college, U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over het  “collegevoorstel verhogen inkomensgrens deelname jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds”. Wij vinden het een positief voorstel om deze inkomensgrens gelijk…
Lees verder

Advies Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021

Middelburg, 16 december 2017. Aan het  College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Gevraagd advies Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021 voor Walcheren. Geachte college. U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over de Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021. Bij deze treft u het advies aan. Voor Vlissingen en Middelburg (Veere is eerder geïnformeerd) moet worden…
Lees verder