Nieuws

Toelichting Reglementen ASD Middelburg

Toelichting Reglementen ASD Middelburg Algemeen Om de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ASD) op hoofdlijnen waar nodig en nuttig enigszins te stroomlijnen, vindt de raad het wenselijk die hoofdlijnen vast te leggen in een Reglement van Orde. Het reglement is daarmee binnen de ASD een leidraad voor handelen en nalaten, maar biedt ‘naar…
Lees verder

Reglementen Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Reglementen Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (zie ook: toelichting) 1. Samenstelling van de Adviesraad (ASD) 1.1 De ASD bestaat uit ± 10 leden. Van belang bij de samenstelling van de raad is dat (a) de 5 velden die tezamen het Sociaal Domein omspannen met voldoende deskundigheid en ervaring van de leden worden afgedekt, (b) de continuïteit en…
Lees verder

Mobiliteit en Toegankelijkheid

Mobiel zijn bevordert de zelfredzaamheid en ondersteunt het onderhouden van sociale contacten. Het kunnen bezoeken van familie, vrienden, huisarts en ziekenhuis, het kunnen meedoen aan activiteiten en het kunnen doen van boodschappen draagt bij aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Porthos is de toegang: het is de plek waar u als persoon naar toe kunt…
Lees verder

Wonen en Leefomgeving

Het uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Het liefst zelfstandig, maar als dat niet (meer) lukt, komt de dienstverlening naar u toe. U doet zelf wat u kan en uw omgeving ondersteunt u daarin.
Lees verder