Nieuws

Reglementen Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Reglementen Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (zie ook: toelichting) 1. Samenstelling van de Adviesraad (ASD) 1.1 De ASD bestaat uit ± 10 leden. Van belang bij de samenstelling van de raad is dat (a) de 5 velden die tezamen het Sociaal Domein omspannen met voldoende deskundigheid en ervaring van de leden worden afgedekt, (b) de continuïteit en…
Lees verder

Mobiliteit en Toegankelijkheid

Mobiel zijn bevordert de zelfredzaamheid en ondersteunt het onderhouden van sociale contacten. Het kunnen bezoeken van familie, vrienden, huisarts en ziekenhuis, het kunnen meedoen aan activiteiten en het kunnen doen van boodschappen draagt bij aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Porthos is de toegang: het is de plek waar u als persoon naar toe kunt…
Lees verder

Wonen en Leefomgeving

Het uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Het liefst zelfstandig, maar als dat niet (meer) lukt, komt de dienstverlening naar u toe. U doet zelf wat u kan en uw omgeving ondersteunt u daarin.
Lees verder

Werk en Inkomen

De gemeente biedt via Orionis Walcheren hulp bij werkloosheid, om weer zo snel mogelijk aan de slag te komen. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waar arbeidsparticipatie niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een ander passend ondersteuningsaanbod toegepast voor participatie en sociale activering. De gemeente biedt aan alle inwoners aanvullende inkomensvoorzieningen voor…
Lees verder