Nieuws

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 De gemeente Middelburg is medio 2015 samen met de Seniorenraad Middelburg en de Wmo -adviesraad en in afstemming met Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren op zoek gegaan naar een nieuwe adviesraad. Deze adviesraad moet in een breder perspectief en in een zo vroeg mogelijk stadium adviezen uitbrengen over huidige of toekomstige ontwikkelingen in het…
Lees verder

Agenda ASD 9 februari 2016

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 9 februari  2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur     Opening   Notulen vorige vergadering   Toelichting benoeming leden door Saskia Szarafinski   Ingekomen stukken Definitief advies Porthos Definitief advies Mantelzorgwaardering (ingetrokken) Inzet onafhankelijke cliëntenondersteuning 2 emails van SCW Uitnodiging Verdiepingsdag Adviesaanvraag Kinderopvang Betaling Jongerendenktank Inkoop begeleiding Uitnodiging…
Lees verder

Advies intrekking Verordening Kinderopvang

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg   Onderwerp: Advies intrekking Verordening Kinderopvang   Middelburg, 3 februari 2016   Geacht college,   De  Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) heeft met  belangstelling kennis genomen van het voornemen om de verordening Wet Kinderopvang per 1-7-2016 in te trekken en de sociaal medische indicatie…
Lees verder

Advies Porthos

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg   Onderwerp: Ongevraagd advies Porthos, betreffende de voortgang en evaluatie van Porthos   Middelburg, 22 januari 2016   Geacht college,   Het afgelopen jaar is er een aantal gesprekken gevoerd met de wethouders van de drie Walcherse gemeenten en de manager van Porthos, inzake…
Lees verder