Nieuws

Advies Evaluatie beleidsplan integrale schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020

Middelburg, 25 mei 2018. Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: Gevraagd advies “Evaluatie beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020” Geacht college, Op 7 mei 2018 hebben wij als adviesraden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen een constructief gesprek gehad met de beleidsmedewerkers van de gemeente Vlissingen…
Lees verder

Agenda 10 april 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 10 april 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal 1. Opening 2. Passend Onderwijs door Tim Roeb 3. Actiepunten en besluitenlijst 4. Mededelingen a. Voortgang Porthos/vinger aan de Pols b. Afdelingsplannen c. Inkoop Hulpmiddelen (Adri) 5. Vaststellen werkgroepen en trekkers (Aat) 6. Verplaatsing juni vergadering naar 5…
Lees verder

Agenda 13 maart 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 13 maart Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal     Opening   Notuleren van de Vergadering (zie notitie 1)   De vitale Revolutie in aanwezigheid van de projectleider dhr v.d. Wal   Vaststelling Agenda Actiepunten en besluitenlijst   Deelname contactambtenaar aan de vergaderingen (zie notitie 2)  …
Lees verder

Gevraagd Advies Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang

14 februari 2018 Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp:  Advies van de WMO adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Middelburg omtrent de Regiovisie: de Uitgangspunten en het Beleidskader vanaf 2018 voor de opgaven ter voorbereiding op de toekomstige inrichting…
Lees verder