Nieuws

AGENDA 9 OKTOBER 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 9 oktober 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur Mediatheek  1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Onafhankelijke Cliëntenondersteuning door Marleen 4.  Notulen vorige vergadering 5.  Verlenging termijn ASD-leden (Rudi, Geerard, Adri, Leanne en Bart) 6. korte mondelinge terugkoppeling door Rudi, als toehoorder bij de Reg.comm in Vlissingen en comm…
Lees verder

Wmo-tarief Servicebus

Via deze mail willen wij u op de hoogte brengen van het collegebesluit van 28 augustus 2018 aangaande het Wmo-tarief in de Servicebus. Op 28 augustus heeft het College van B&W een herstelbesluit genomen op het besluit van 10 juli 2018 om de eigen bijdrage van €1,00 per rit te laten vervallen voor Wmo-reizigers in…
Lees verder

Ongevraagd SPOEDadvies “Evaluatie doorontwikkeling Pentekening”

Middelburg, 30 augustus 2018   Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.   Onderwerp: Ongevraagd SPOEDadvies “Evaluatie doorontwikkeling Pentekening”   Geachte colleges, Op 27 augustus jl.  hebben wij ons, als (werkgroepen van) de adviesraden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen in een spoedoverleg beraden over de stand…
Lees verder