Nieuws

Agenda ASD vergadering 10 oktober 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 10 oktober 2017 Het Palet, mediatheek 19:30- ?? uur 1. Opening 2. Beschermd Wonen door .... 3. Vaststelling Agenda 4. Actiepunten en besluitenlijst 5.  Lopende adviezen: a. Porthos/Vinger aan de pols b. Armoedebeleid (Rudi en Bart) c. Lokaal Gezondheidsbeleid Walcheren (Ka en Leanne) d. Conservering Stationsbrug (Adri) 6. Mededelingen…
Lees verder

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg, gevraagd en ongevraagd, over de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de maatschappelijke zorg. De gemeenten Vlissingen en Veere hebben eveneens een adviesraad. De drie adviesraden werken samen voor de onderwerpen die door de Walcherse gemeenten gezamenlijk worden aangepakt. De aandachtsvelden…
Lees verder

Gevraagd advies Kinderopvang op sociaal medische indicatie

Middelburg, 13 september 2017 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg. Onderwerp: Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie   Geacht College,     U heeft ons gevraagd een advies te geven over de "Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie".   Wij hebben enkele vragen en opmerkingen over genoemde verordening:   Artikel…
Lees verder