Recent Posts by Bart van Dijk

Agenda 13 maart 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 13 maart Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal     Opening   Notuleren van de Vergadering (zie notitie 1)   De vitale Revolutie in aanwezigheid van de projectleider dhr v.d. Wal   Vaststelling Agenda Actiepunten en besluitenlijst   Deelname contactambtenaar aan de vergaderingen (zie notitie 2)  …
Lees verder

Gevraagd Advies Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Vrouwenopvang

14 februari 2018 Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp:  Advies van de WMO adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Middelburg omtrent de Regiovisie: de Uitgangspunten en het Beleidskader vanaf 2018 voor de opgaven ter voorbereiding op de toekomstige inrichting…
Lees verder

Agenda 13 februari 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 13 februari Het Palet, 19.30 – 21.45 uur Mediatheek 1. Opening 2. vaststelling Agenda 3. Actiepunten en besluitenlijst 4. Lopende adviezen/zaken a. Porthos/Vinger aan de pols (Aat) b. Hulpmiddelen (Adri) c. Beleidskader regiovisie BW-MO-VO (Adri en Geerard) 5. Mededelingen en ingekomen stukken a. de gesprekken van/met de voorzitter 6.…
Lees verder

Ongevraagd advies omtrent de evaluatie van het klantproces op Walcheren (Porthos)

Middelburg/Veere/Vlissingen, januari 2018. Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: Ongevraagd advies van de WMO-adviesraden van Vlissingen en Veere en de Adviesraad Sociaal Domein van Middelburg omtrent de Evaluatie van het klantproces binnen het sociaal domein op Walcheren. Geachte colleges, Nu de voorstellen om te komen tot…
Lees verder

Recent Comments by Bart van Dijk

No comments by Bart van Dijk yet.