Agenda ASD vergadering 10 oktober 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 10 oktober 2017

Het Palet, mediatheek 19:30- ?? uur

1. Opening

2. Beschermd Wonen door ....

3. Vaststelling Agenda

4. Actiepunten en besluitenlijst

5.  Lopende adviezen:
a. Porthos/Vinger aan de pols
b. Armoedebeleid (Rudi en Bart)
c. Lokaal Gezondheidsbeleid Walcheren (Ka en Leanne)
d. Conservering Stationsbrug (Adri)

6. Mededelingen en ingekomen stukken:
a. Porthos/vinger aan de pols (notitie en werkwijze)
b. Stationsbrug en stationsgebied
c.  Advies zorglandschap specialistische Jeugdhulp Zeeland

7.  Terugblik:
a. Marktplaats Porthos
b. Informatiemarkt participeren
c. Informatie bijeenkomst Stationsbrug en stationsgebied
d. ALV de Koepel en HannievanLeeuwen lezing

8. Uitnodigingen:
a. Themadag Splinter op 25 oktober
b. Conservering Stationsbrug op 26 oktober

9. Teambijeenkomst

10. Hoe is de vergadering verlopen ?

11. Rondvraag

Nog geen reacties

Laat een reactie achter