Agenda 13 juni 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 13 juni 2017

Het Palet, kleine zaal 19:30- ?? uur

 

 

 1. Opening

 

 1. Voorstel om notuleren af te schaffen en te volstaan met actiepunten en besluitenlijst.

 

 1. Notulen
  1. Inhoudelijk en redactioneel
  2. Actiepunten en besluitenlijst

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Porthos/vinger aan de pols
  2. Kinderopvang SMI
  3. Startnotitie Toegankelijkheidsagenda
  4. Cliëntenondersteuning

 

 

 1. Terugblik
  1. Werkgroep Huishoudelijke hulp
  2. Bezoek Porthos (Geerard en Rudi)
  3. WOW en BO
   1. HZ Rapport Stapeling Kosten
   2. Mantelzorgwaardering
  4. Porthos
  5. Orionis
 2. Uitnodigingen
  1. Afdelingsoverleg Ruimtelijk Beleid
  2.  inspiratiebijeenkomst Klankbordgroep TZZ op 21 juni.

 

 1. Notitie voorzitter

 

 1. Communicatie per email

 

 1. Teambijeenkomst

 

 1. Stand van lopende adviezen en actuele zaken

 

 1. Hoe is de vergadering verlopen ?

 

 1. Rondvraag

Nog geen reacties

Laat een reactie achter