Agenda 12 december 2017

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Dinsdag 12 december  2017

Het Palet, 14.00 – 16.30 uur

 1. Opening

2.  Vaststelling Agenda

3. Actiepunten en besluitenlijst

4. Lopende adviezen/zaken:
Porthos/Vinger aan de pols
Lokaal Gezondheidsbeleid Walcheren (Ka en Leanne)
Specialistische Jeugdhulp Zeeland
Hulpmiddelen (Adri)
Beleidskader regiovisie BW-MO-VO (Adri)
Beleidsregels bijzondere bijstand 2018 (Rudi en Bart)
Nota Volksgezondheid Walcheren

5. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Transformatie bijeenkomst Jeugdhulp op 19 dec

6. Terugblik
Vergadering Ypsilon (Adri)
Bijeenkomst WCG (Wessel)
Armoedeconferentie (Rudi)

7. De Adviesraad Sociaal Domein in 2018

8. Hoe is de vergadering verlopen ?

9. Rondvraag

Na de vergadering gaan we naar Hildernisse op Plein 1940.

Van 17.00 – 18.00 borrelen en afscheid van Margo

Om 18.00  diner !!

Toelichting:

Punt 4: a: actuele stand van zaken Porthos
4b. door prioriteitstelling ambtenaar loopt het vertraging op

Punt 7:

Zie de notitie van Aat

Om voldoende tijd over te houden voor agendapunt 7 wordt de volgende tijdsplanning voorgesteld:

14.00 uur tot 15.15.uur agendapunten 1 t/m 6

15.15 uur tot 16.30 uur agendapunten 7, 8 en 9

 

 

 

Nog geen reacties

Laat een reactie achter